הרשות לפיתוח ירושלים

עיצוב חוברת תדמית לרשות לפיתוח ירושלים